Rengöring av tvättmaskin – Steg för steg

rengöring av tvättmaskin

Hur tar man hand om sin tvättmaskin?

Du kanske inte använder tvättmaskinen så mycket som du använder din TV eller din bärbara dator, men det är ingen ursäkt för att inte ta hand om din tvättmaskin! Använd din tvättmaskin klokt. Anlita bra städare i Norrköping för städhjälp!

Tips om hur du tar hand om och rengör tvättmaskin

1. Överbelasta inte maskinen

Jag vet att du har massor av kläder att tvätta, men det betyder inte att du måste tvätta dem alla på samma gång. Dela upp dina kläder i partier. Det är bäst att tvätta vita kläder separat från färgade kläder för att undvika missfärgning.

Överbelastning av maskinen förstör dess rytm och sätter den ur balans. Du kommer inte att kunna tvätta dina kläder på rätt sätt nästa gång som detta händer.

2. Spill inte tvättmedel, sköljmedel eller någon kemikalie på tvättmaskinen

Medan kemikalier som tvättmedel eller sköljmedel kan verka harmlösa, innehåller vissa frätande beståndsdelar som kan förstöra din maskin i det långa loppet. Om du spiller dessa kemikalier åt maskinen måste du ta bort dem innan de förstör din maskin.

3. Töm vattnet, lämna den inte med vatten i för länge

Efter att du har tvättat kläder och rengjort det hela, dränerar du vattnet ordentligt. Låt inte något vatten vara kvar inuti maskinen eftersom det kan orsaka en unken lukt. Nästa gång du tvättar, kan den unkna lukten fastna i dina kläder. Torka inte bara röret utan även tömningsslangen.

4. Rengör samtliga delar

Speciellt filtret när du har använt tvättmaskinen under ganska lång tid redan, kanske du märker att trycket på vattnet inte är lika starkt som när du köpte den. Vissa kanske inte tänker på det som ett problem men ett svagt vattentryck kommer inte bara slösa bort din tid, utan även vattnet.

5. Använd tvättmaskinen försiktigt

Du kommer inte ha något att oroa dig för om du använder din tvättmaskin på rätt sätt. Läs bruksanvisningen som den levererades med. Vissa människor bryr sig inte om bruksanvisningen eftersom de tror att alla tvättmaskiner är likadana. Men i det långa loppet, kommer de att hitta problem i maskinen som kunde ha förhindrats om de bara hade läst instruktionerna.

Vredena på din maskin behöver inte vridas med enorm ansträngning. Vrid dem försiktigt. Många tvättmaskinsmärken har vred som är bräckliga. Om du inte tar hand om dem, kan dessa vred brytas av och du kommer att ha svårt att hitta en ersättare.

Vid rengöring av hela maskinen, måste du ta bort några små delar från den. Läs instruktionerna noga så att du får en ren tvätt tvättmaskin.